weryk anna

Imię i Nazwisko: Anna Weryk

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego