butkiewicz jerzy

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji