Jodko Agnieszka

Imię i Nazwisko: Agnieszka Jodko

Stanowisko: Skarbnik Miasta Braniewa