Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

piątkiewicz piotr

Imię i Nazwisko: Piotr Piątkiewicz

Stanowisko: Skarbnik Miasta Braniewa

Kontakt: 55 6440122

cieciora sylwia

Imię i Nazwisko: Sylwia Cieciora

Stanowisko: Sekretarz Miasta Braniewa

Kontakt: 55 6440103

butkiewicz jerzy

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji

Kontakt: 55 6255670

sobska zenona

Imię i Nazwisko: Zenona Sobska

Stanowisko: Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Architektury

Kontakt: 55 6440112

weryk anna

Imię i Nazwisko: Anna Weryk

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt: 55 6442985