Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska zaprasza do udziału w  konsultacjach społecznych  projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącego "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2019".

Celem i przedmiotem konsultacji jest uzyskanie opinii dotyczącej przygotowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa na rok 2019r.

Konsultacje odbyły się w dniu  24 sierpnia 2018 roku ( piątek ) o godzinie 13:00 w sali nr 7 Braniewskiego Centrum Kultury przy ul. Katedralnej 9. Uczestnicy konsultacji nie wnieśli uwaga do projektu Uchwały Rady Miejskiej. 

 

konsulatacje www