Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 6 grudnia  2017r. w sprawie ogłoszenia  pogotowia przeciwpowodziowego.zarzadzenie247pow