Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego

zarzadzenie odwolanie