Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02 listopada 2017r. w  sprawie utrzymania na terenie miasta Braniewa stanu pogotowia przeciwpowodziowego

zarzadzenie1