Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie znajduje się  głoszenie   Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 lipca 2017 roku oraz wyniki dotyczące  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Termin składania ofert do 9 sierpnia 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia.

Wyniki konkursu