Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie znajdują się  wyniki i głoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Termin składania ofert do 17 maja 2017 roku.

Treść ogłoszenia i wyniki z załącznikami do pobrania.

Rozporządzenia i przydatne informacje.