Informujemy, iż ogłoszenie oraz wyniki konkursu Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie