Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Braniewie znajduje się  głoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań własnych Miasta przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Termin składania ofert do 13 kwietnia 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia

Przydatne informację i wzory dokumentów

Ogłoszenie i wyniki