BURMISTRZ  MIASTA  BRANIEWA oraz Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Braniewie

A P E L U J Ą:

Statystyki wykazują, że w Polsce w sezonie zimowym umiera z chłodu i wyziębienia organizmu kilkadziesiąt osób rocznie.

Z uwagi  na  zbliżający się okres  występowania niskich  temperatur i niekorzystnych dla  zdrowia i życia ludzkiego warunków pogodowych, aby zapobiec takim sytuacjom na terenie naszego miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, chcemy dążyć do stworzenia efektywnego systemu wsparcia,  łączącego wszystkie siły i środki.

W związku  z   tym ,   apelujemy  do  mieszkańców  Braniewa,  w szczególności  o:

1. Zgłaszanie  wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób zagrożonych w okresie zimy.

2. Zgłaszanie osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują  w  miejscach nieogrzewanych m.in. w altankach , parkach, pustostanach, klatkach schodowych,  itp.

3. Sygnalizowanie  nam o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które  wymagają wsparcia środowiskowego.

4. Udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w   miarę posiadanych również i własnych możliwości.

Wierzymy, iż nasze wspólne działania , przyczynią się do objęcia pomocą wszystkich potrzebujących .

Informacje ,prosimy kierować  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30)

lub  telefonicznie pod nr tel.:  556208100,  556208114 ,  556208116,  556208117,   556208118,   556208119 ,   556208120  ,   556208103.

Po godzinach pracy i w dni wolne, na całodobowo czynny  tel.  nr 606 509 972, lub na telefon alarmowy  112

        Jednocześnie informujemy, iż w celu  zapewnienia  potrzebującym możliwości dostępu do informacji na temat miejsc noclegowych , jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej , finansowej i medycznej  na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, od dnia 1 listopada 2016  do 31 marca 2017 roku , funkcjonować będzie telefoniczna  bezpłatna  całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

 

bezpłatna  infolinia   800 165 320