Uregulowanie korzystania z nieruchomości przyległej dla Wspólnot, które mają grunty po obrysie budynku : 

I. Użyczenie

Zgodnie z § 16 ust.1 pkt 2 załącznika do uchwały Rady Miejskiej z 01.02.2011 roku Nr IV/21/11 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony wspólnocie mieszkaniowej można użyczyć na okres 10 lat nieruchomości przyległe do nieruchomości wydzielonych po obrysie budynku w celu zapewnienia spełnienia kryteriów działki budowlanej.

II. Wykup

2 września 2015 roku została podjęta przez Radę Miejską w Braniewie uchwała Nr XIV/63/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dotycząca Wspólnot , dla których działki są wydzielone po obrysie. Wspólnoty te mogą nabyć przyległe do własnej nieruchomości, nieruchomości gruntowe lub jej części, tak aby wraz z dotychczas wydzieloną działką spełniały one wymogi działki budowlanej.

Bonifikata wynosi 95% ceny sprzedaży w przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Wspólnoty lub 80% od pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Zakup nieruchomości przyległych rozwiązałby w dużej części problem inwestycji na gruntach przyległych, czyli chociażby wykonania docieplenia , ustawienia śmietnika itp.

Informację na powyższy temat udziela Wydział Mienia Komunalnego i Architektury, telefon 55 644 01 12.