Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2234 oraz z 2022 r., poz. 583 i 655), podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych, tj. :

  1. Zarządzenie nr  233 z dnia 31 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP
    (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Zrządzenie nr  234 z dnia 31 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego
    (2. stopień BRAVO)
    na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 sierpnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku

o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji

o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

 

rcb1