OGŁOSZENIE

 

W dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miasta Braniewa w Pętli Żuławskiej spółce z o.o. w likwidacji z siedzibą w Elblągu w celu ich dobrowolnego umorzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Braniewska Spółdzielnia Socjalna Dragon”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie.

9. Przerwa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.

11. Interpelacje.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Braniewie

(-) Dariusz Frąckiewicz