Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON w Likwidacji

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia.

W dniu 26 listopada 2018 roku podano do publicznej wiadomości , iż na podstawie uchwały nr 1/2018 walnego zebrania członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON z dnia 1 października 2018 w sprawie postawienia Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.10.2018 sygn. Sprawy OL.VIII NS-REJ.KRS/014810/18/445 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON z siedzibą w Braniewie ul. Kościuszki 111.


Likwidatorem stowarzyszenia zostały:
Magdalena Toruńska
Krystyna Łukaszuk


Czas do składania ewentualnych roszczeń jest do 10 grudnia 2018 roku po tym terminie roszczenia nie będą uwzględniane
Adres dla korespondencji: Kościuszki 111 14-500 Braniewo
Tel 668584706 - Toruńska Magdalena