Liczba ludności w Braniewie:

  • do 18 roku życia - 2930 (17%)
  • od 18 do 64 roku życia - 10755 (64%)
  • powyżej 64 roku życia - 3136 (19%)

Ogółem - 16841 

Liczba ludności w powiecie braniewskim:

  • do 18 roku życia - 6053 (14%)
  • od 18 do 64 roku życia - 28491 (68%)
  • powyżej 64 roku życia - 7410 (18%)

Ogółem - 41954

 

Dane za okres: 2016