Sprawdź edukacje w mieście.

 

Rodzaj szkoły Dominujące kierunki Liczba szkół prowadzących
    dany kierunek
Technika technik informatyk, technik budownictwa, technik spedytor 1
  technik hotelarstwa, technik leśnik, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych 1
Szkoły Policealne dla Dorosłych technik administracji 1
Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, murarz-tynkarz, kucharz, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter konstrukcji budowlanych, elektromechanik, piekarz 1
 

betoniarz-zbrojarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

 

 

1

 

 

 

 

Szkoły średnie publiczne dla młodzieży

rok szkolny 2017/2018

 

Liczba szkół Liczba uczniów Liczba absolwentów
     
Licea ogólnokształcące 2 412 116
Technika 2 431 98
Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe w tym specjalne 2 164 127
Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy 1 21 13
Szkoły policealne 1

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły średnie publiczne dla młodzieży

Liczba szkół Liczba uczniów Liczba absolwentów
rok szkolny 2017/2018      
Licea ogólnokształcące 2 412 116
Technika 2 431 98
Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe w tym specjalne 2 164 127
Szkoły Specjalne Przysposabiające do Pracy 1 21 13
Szkoły policealne 1 0 0