widok Spichlerza Mariackiego w Braniewie

Stanowi pozostałość po kompleksie zaplecza portowego przy rzece Pasłęce. Zbudowany w 1831 r. bez cech stałych. Obecnie własność osób prywatnych.

widok ogólny Sanktuarium Św.Krzyża w Braniewie

Historię tego kościoła warto zacząć od cudu w 9 lipca 1626 roku. Tego dnia trzej szwedzcy żołnierze zobaczyli na drzewie wiszący obraz i postanowili się zabawić strzelając do niego jak do tarczy. Gdy trzy kule przeszyły obraz, natychmiast z powstałych otworów wypłynęła ciecz podobna do krwi. To niezwykłe wydarzenie zostało potwierdzone przez wiarygodnych świadków, zarówno ze strony mieszkańców miasta, jak i szwedzkiej armii. Miejsce te było często odwiedzane przez pielgrzymów, co przyczyniło się do wybudowania murowanego kościoła w miejscu kaplicy, gdzie przechowywano cudowny obraz Świętej Trójcy.

widok ogólny Bazyliki Mniejszej w Braniewie

Budowę Kościoła św. Katarzyny rozpoczęto w 1343 r. od wykopów przy obecnej absydzie i prezbiterium, a pierwsze mury zaczęto budować 9 października 1346. Został on wzniesiony na tym samym miejscu, gdzie już wcześniej, mniej więcej od 1251 r., istniał kościół drewniany ku czci św. Katarzyny. Od 1399 r. kościół był w pełni użytkowany, ale do ostatecznego ukończenia prac minęło jeszcze wiele lat. W 1420 r. rozpoczęto prace przy budowie, wspaniale zaprojektowanej, wspinającej się ku niebu, potężnej wieży. U jej stóp powstały dwie kaplice.