Widok trech stojących rowerów turystycznych

Przedstawiamy szlaki turystyczne. Znajdą tu Państwo szlaki piesze oraz szlaki rowerowe.

 

SZLAKI PIESZE

1. Szlak Czerwony Pieszy tzw. Kopernikowski (WM-6-c)
Długość szlaku – 390 km
Szlak noszący imię Mikołaja Kopernika jest dalekobieżnym szlakiem łączącym Olsztyn z Grudziądzem. Prowadzi przez teren trzech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego i jest utrzymywany przez znakarzy zrzeszonych w czterech oddziałach PTTK.

2. Szlak pieszy E 9  (E 9)
Europejski długodystansowy szlak pieszy oznaczony symbolem E9 jest znakowanym szlakiem turystycznym, jednym z 11 europejskich  szlaków wędrówkowych. Długość szlaku wynosi około 4500 km, z czego 706.1km w Polsce. E 9 rozpoczyna ciąg w Polsce trasą szlaku Nadmorskiego, prowadzi przez następujące województwa : zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

3. Odcinek Pieszego Europejskiego Szlaku Dalekobieżnego
Jest częścią szlaku pieszego E 9.

4. Szlak Niebieski tzw. Napoleoński
NIEOZNAKOWANY  Szlak prowadzi trasą przemarszu wojsk napoleońskich podczas wojny z Rosją i Prusami w lutym 1807 roku. W każdej miejscowości etapowej znajdujące się tam tablice informacyjne przybliżają turyście kolejne posunięcia wrogich sobie armii. Szlak znakowany jednostronnie z Barkwedy do Konradowa.


SZLAKI ROWEROWE

1. Międzynarodowy szlak Rowerowy R1
Jest to szlak prowadzący od granicy z Niemcami w Kostrzyniu do granicy z Obwodem Kaliningradzkim w Gronowie. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego prowadzi przez Żuławy Elbląskie, Wysoczyznę Elbląską i Nizinę Warmińską. Długość szlaku - 675,6 km, w tym w woj. warmińsko-mazurskim - 87,3 km.

2. Transgraniczny Szlak Rowerowy R64
Jest to szlak poprowadzony wokół Zalewu Wiślanego. Jego początek znajduje się w Piaskach, zaś koniec - w Braniewie. Prowadzi on przez teren Mierzei Wiślanej, Żuław Wiślanych, Wysoczyzny Elbląskiej i Niziny Warmińskiej. Długość szlaku - 187 km, w tym w woj. warmińsko-mazurskim - 116,6 km.

3. Szlak Bociani
NIEOZNAKOWANY Warmińsko-Mazurski Szlak Bociani to projekt istniejący od 1996 roku. Obejmuje on wsie Żywkowo, Toprzyny, Lejdy, Szczurkowo, Duje i Brzeźnicę. Został utworzony z myślą o ochronie miejsc ściegowych bocianów, wytypowanie ich żerowisk oraz ochronę ptaków.

4. Trasa Braniewo – Nowa Pasłęka – Frombork
Długość trasy 22,5 km
NIEOZNAKOWANY