Uchwała nr XXX /209/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej – parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa.

 

OPŁATY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W BRANIEWIE

OBOWIĄZUJĄ PRZEZ CAŁY ROK W DNIACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 18:00,

 Z WYŁĄCZENIEM DNI ŚWIĄTECZNYCH ORAZ WOLNYCH OD PRACY.

OD 4 maja 2017 roku

 

dziennik1571

 

 

KONTAKT

Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie tel.: 55 644 0102