1. Tomasz Sielicki - Przewodniczący Zespołu,
  2. Anna Weryk - Z-ca Przewodniczącego Zespołu,
  3. Ewa Werner - Koordynator, 
  4. Norbert Szymorek - członek,
  5. Adam Chruściel - członek,
  6. Jerzy Butkiewicz - członek,
  7. Janusz Nogal - członek
  8. Marek Maludziński - członek,
  9. Małgorzata Rutkowska - członek,
  10. Agata Widzicka - członek.