Strategia rozwoju miasta jest dokumentem, który wskazuje wizję i kierunki rozwoju miasta w perspektywie długofalowej, najczęściej 10 lat. Stanowi odpowiedź na pytanie, jakie ma być miasto w przyszłości i co zrobić, aby zrealizować to marzenie.

Wizja rozwoju miasta, zaplanowane cele i działania powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i wyzwania, które są wyjątkowe dla każdego miasta. Dlatego tak ważne jest, aby w prace nad strategią rozwoju włączać mieszkańców i perspektywy różnych interesariuszy - od etapu określania potencjałów, problemów i potrzeb miasta, do wspólnego planowania działań, a nawet ich realizacji.

Strategia to najważniejszy dokument, który stanowi plan działania dla Burmistrza, Rady Miasta i urzędników realizujących zadania gminy, wyznacza decyzje merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

Strategia powinna także uwzględniać krajowe czy europejskie trendy i kierunki zmian oraz warunki zewnętrzne wpływające na rozwój miasta (np. zmiany środowiska i klimatu, trendy demograficzne i gospodarcze, zmiany w gminach ościennych). Pozwoli to odpowiedzieć na szanse i zagrożenia wynikające ze zmieniającego się otoczenia oraz działań innych podmiotów. Umożliwi także uczestnictwo w różnego rodzaju programach rozwojowych czy pozyskiwanie środków na działania miasta.

 

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem strategii rozwoju Miasta Braniewa 2030 roku.

Zapraszamy Mieszkańców i Mieszkanki do wspólnej pracy nad wizją rozwoju naszego miasta.

 

Jak możesz się włączyć?

  • Wypełnij ankietę dotyczącą postrzegania miasta. Kliknij w ten link.

  • Przyjdź porozmawiać i wypełnić ankietę do punktu konsultacyjnego:

  • 9 października 2020 roku (piątek), g. 15:00-18:00

Miejsce: Parking przy Intermarché (ul. Królewiecka 51)

  • 10 października 2020 roku (sobota), g. 10:00-13:00

Miejsce: Targowisko Miejskie (Plac Piłsudskiego)

  • Weź udział w warsztatach, podczas których porozmawiamy o potencjałach, problemach miasta i potrzebnych kierunkach zmian.

Warsztaty odbędą się 15 października 2020 (czwartek), w godz.16.30-19.30 w Braniewskim Centrum Kultury I piętro, sala 7 (wejście od ul. Katedralnej).

Szczególnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, miejskich liderów, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości oraz wszystkich mieszkańców i mieszkanki zainteresowanych rozwojem miasta.