Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Zadanie: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie – ul. Różana 14.


W dniu 15 kwietnia 2019r, w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie,  podpisana została  umowa o dofinansowanie „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Braniewie” w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4  „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”  zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość projektu wynosiła  253 354,00 zł. natomiast dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł.

Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Skatepark ul. Łąkowa w Braniewie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
Kwota realizacji 769 000,00 zł