Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa

 

Gmina Miasta Braniewa realizuje projekt pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna

Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul Moniuszki w Braniewie.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji 3 budynki ( w tym sala gimnastyczna) Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Moniuszki w Braniewie którego efektem będzie przede wszystkim zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej, co m.in. przełoży się na bardziej celowe wykorzystanie środków publicznych, szczególnie w sferze edukacji oraz polepszenie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2, co wywrze pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta oraz wizerunek Braniewa i województwa warmińsko-mazurskiego jako regionu turystycznego o wysokich walorach przyrodniczych.

 

W dniu 17.03.2022r. została podpisana umowa o dofinasowanie.

Wartość projektu: 9 468 142,70

Koszty kwalifikowane: 8 668 051,86

Dofinasowanie: 7 012 453,95 ( 80,9%)

Przewidywany czas zakończenia prac – do końca 2023 roku.

IMG 20211029 114817

IMG 20211029 114858

IMG 20211029 115407

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Warmia Mazury Zdrowe życie, czysty zysk, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego