Logo RYBACTWO I MORZE, Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Zadanie: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie – ul. Różana 14.


W dniu 15 kwietnia 2019r, w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie,  podpisana została  umowa o dofinansowanie „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Braniewie” w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4  „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”  zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość projektu wynosiła  253 354,00 zł. natomiast dofinansowanie wyniosło 100 000,00 zł.


Okres realizacji – 2019 rok.
Autorem opracowania projektowego:  EURO-PROJEKT Zbigniew Kuśmierz z Elbląga
Wykonawcą robót: Firma WERAN Sp. z o.o. z Wrocławia.
Zakres robót obejmował rozbudowę placu zabaw przy ul. Różanej w Braniewie  z wykorzystaniem gotowych urządzeń do zabaw i  rozmieszczeniem ich z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Podstawowe elementy robót :
    roboty rozbiórkowe- likwidacja betonowych murków,
    remont istniejącego amfiteatru z wykonaniem żaglowego, przeciwsłonecznego przekrycia,
    roboty ziemne z transportem urobku,
    wykonanie nawierzchni  bezpiecznych z piasku pod urządzeniami do zabaw,
    wyposażenie placu zabaw :  dostawa i montaż zabawek i urządzeń łącznie ze skrzyniami ogrodu w pojemnikach, koszami na śmieci  (szt. 3) i tablicą regulaminową, przestawienie istniejących zabawek, przestawienie zestawu drewnianego z dwiema huśtawkami, budowa ścieżki sensorycznej z sześcioma modułami wypełnionymi różnymi kruszywami/nawierzchniami, podwyższenie istniejącej piaskownicy.

 

W dniu 30.08.2019 r. prace zostały zakończone.
Zgodnie z umową, Wykonawca udzielił 72 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

 IMG 20190830 155610

IMG 20190830 153529

IMG 20190830 155704

IMG 20190920 090014

IMG 20190920 090239

IMG 20190920 085948

IMG 20190920 090025

Rybactwo