Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie bip.braniewo.pl , na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 01.02.2018r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej .

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 17 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA OGŁASZA

 

- PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:1) przy ul. 9 Maja w Braniewie, obręb nr 2, dz. nr 152/2 o pow. 1391 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 58 311,00 zł., wadium 5 900,00 zł. 2) przy ul. Matejki w Braniewie, obręb nr 6, dz. nr 252/8 o pow. 265 m2 pod zabudowę mieszkalno-usługową, cena wywoławcza 32 632,00 zł., wadium 3 300,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 152/2 i 252/8 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Przetarg odbędzie się dnia 16.02.2018 r. o godz. 10ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 12.02.2018 r.

 

- SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej numerem ewidencyjnym 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki nr 419/3 jest zwolniona z opodatkowania VAT. Przetarg odbędzie się dnia 16.02.2018 r. o godz. 11ºº ul. Kościuszki 111 pokój nr 25. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 12.02.2018 r.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55-644-01-10.

 

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13.12.2017 Nr: 262/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.