Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonejw Braniewie, przy ul. Królewieckiejw obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m², mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe,

Cena wywoławcza 693 980,00zł, wadium 69 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu05.10.2018 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 01.10.2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych www.braniewo.pl,, www.bip.braniewo.pl.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, działka nr 419/3 o powierzchni 913 m² mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013950/8, sprzedaż pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł., wadium 7 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 07.08.2018 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 02.08.2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenie Nr 128/2018 oraz Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 26.06.2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - ul .Stefczyka