BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/23 o powierzchni 4374 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe.

Cena wywoławcza 306 180,00 zł, wadium 31 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dni08.04.2019 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r., drugiego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.10.2018r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 03.04.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenie umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych www.braniewo.pl,, www.bip.braniewo.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12, działka nr 8/175 o powierzchni 7079 m², mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3, sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza 396 873,00 zł, wadium 40 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 19.03.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl, www.bip.braniewo.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonejw Braniewie, przy ul. Armii Krajowejw obrębie nr 3, działkinr 303/8, 303/9, 303/10 o powierzchni 1078, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00007148/8, sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 3/8 części gruntu w działce 303/5 mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00033686/2.

Cena wywoławcza 99 840,00zł, wadium 10 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu11.03.2019r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.06.2018r.,drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14.09.2018r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 05.03.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowychwww.braniewo.pl,, www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonejw Braniewie, przy ul. Królewieckiejw obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m², mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe,

Cena wywoławcza 693 980,00zł, wadium 69 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu29.03.2019 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.05.2018r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 25.03.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych www.braniewo.pl,, www.bip.braniewo.pl