Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 01października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 30września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanychpołożonych w Braniewie, przy ul. Długiej w obrębie nr 5sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąmające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych, położonychw Braniewie, przy ul. Długiejw obrębie nr 5, sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Długiej w obrębie nr 5, sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.