Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/23 o powierzchni 4374 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1 , sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe.

Cena wywoławcza 306 180,00 zł, wadium 31 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu07.10.2019 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r.,drugiego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.10.2018r, trzeciego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08.04.2019r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 01.10.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1 , sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe.

Cena wywoławcza 693 980,00 zł, wadium 69 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu26.09.2019 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.05.2018r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018r.,trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.03.2019r. które zakończyłysię wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.09.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Stefczyka w obrębie nr 12, działka nr 8/175 o powierzchni 7079 m², mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3, sprzedaż gruntu na cele produkcyjno – usługowo – składowe.

Cena wywoławcza 390 000,00 zł, wadium 39 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 19.08.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz, http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09.07.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone: zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.