Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 97/2022z dnia 31 maja 2022 r w sprawie zamiany nieruchomości.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 92/2022z dnia 30 maja 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę szeregową garażową, położone w Braniewie, przy ul. Elizy Orzeszkowej w obrębie nr 6,mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013950/8.

 • 419/13 o powierzchni 24wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 922,00 zł wadium 740,00

 • 419/15 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 660,00

 • 419/17 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 670,00

 • 419/19 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 680,00

 • 419/21 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 690,00

 • 419/23 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 700,00

 • 419/25 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 710,00

 • 419/27 o powierzchni 23wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 672,00 zł wadium 720,00 zł

 • 419/29 o powierzchni 24wraz z udziałem 1/10 w działce 419/10 i 419/36

  cena wywoławcza 6 922,00 zł wadium 730,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 04.07.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 84/2022z dnia 11 maja 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomościgruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 69/2022z dnia 20kwietnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.