BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego, położonego w Braniewie przy ul. Kościuszki nr 112 (pomieszczenie o pow. 19,68m2) oraz sprzedaż udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/5 o powierzchni 172m2 w obrębie nr 9, dla którego prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00015868/0.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Braniewie przy ul. Morska nr 23/5 (lokal mieszkalny o pow. 19,68m2) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 183/13 o powierzchni 474m2 w obrębie nr 4, dla której prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00015778/2.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 Lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/2 o powierzchni 1732m2 .

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 9 Maja w obrębie nr 2, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczoną numerem ewidencyjnym 152/2 o pow. 1391m2.