Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr 127/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 

 

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedażlokalu użytkowego nr 1, położonego przy ul. Kościuszki 100G, pierwsze piętro o powierzchni użytkowej 324,60 m² (sześć pomieszczeń, dwa wc, korytarz, hall) oraz parter o powierzchni użytkowej 10,90 m² (wiatrołap, klatka schodowa, komórka) wraz z udziałem 50/100 części w działce nr 29/31, o powierzchni 0,0425 ha, obręb nr 9, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00027995/6, na której położony jest budynek. Sprzedaż udziału 1/8 części w drodze wewnętrznej dojazdowej, działka nr 29/18 o powierzchni 0,0666 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą Nr EL1B/00032455/7.

cena wywoławcza 278 880,00 zł wadium 28 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Lokal objęty był przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 21 stycznia 2022 r oraz drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 2022 r podczas których nie wyłoniono nabywcy - nikt nie przystąpił do przetargów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 03.10.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:

http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

https://www.otoprzetargi.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowejniezabudowanej21/4 o pow. 0,0355 ha, położonaw Braniewie, przy ul. Armii Krajowej w obrębie nr 3, teren handlowo – usługowy, mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013729/0

cena wywoławcza 29 000,00 wadium 5 500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2022r. o godz. 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 03.10.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:

http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

https://www.otoprzetargi.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 114/2022, Nr 115/2022, Nr 116/2022, Nr 117/2022, Nr 118/2022z dnia 11lipca2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostały wywieszone Zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa Nr 119/2022, Nr 120/202z dnia 1lipca 2022 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.