Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl , na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym :

  • 200/30 o pow. 1 014 m2, cena wywoławcza wynosi 61 854,00 zł. plus podatek VAT, wadium 6 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 20.01.2017 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 16.01.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronach internetowych: www.braniewo.pl i www.bip.braniewo.pl

zdjęcie 2

zdjęcie 1

zdjecie 3

 

 

 

 

Mapka Olimpijska

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl,  na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 237/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej z dnia 18.11.2016 r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl , na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 232/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z dnia 10.11.2016 r.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone :

Zarządzenie Nr 213/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;

Zarządzenie Nr 214/2016w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej;

Zarządzenie Nr 215/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 18.10.2016 r.