BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :

- 200/30 o pow. 1014m2 , cena wywoławcza wynosi 61.854zł. plus podatek VAT, wadium 6.200zł.

- 200/43, 200/36, 200/37 o pow.1425m2, cena wywoławcza wynosi 83.334zł. plus podatek VAT, wadium 8.400zł.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego, położonego w Braniewie przy ul. Kościuszki nr 112 (pomieszczenie o pow. 19,68m2) oraz sprzedaż udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/5 o powierzchni 172m2 w obrębie nr 9, dla którego prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00015868/0.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Braniewie przy ul. Morska nr 23/5 (lokal mieszkalny o pow. 19,68m2) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 183/13 o powierzchni 474m2 w obrębie nr 4, dla której prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00015778/2.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 Lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/2 o powierzchni 1732m2 .