BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Braniewie przy ul. Kościelna nr 2A/3 (lokal mieszkalny o pow. 15,39m2) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 170/4 o powierzchni 154m2 w obrębie nr 8, dla której prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00013811/2.