BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych, położonychw Braniewie, przy ul. Stefczykaw obrębie nr 12, pod zabudowę garażową szeregową, każda z przedmiotowych działek o powierzchni 21 m², mających urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3

Cena wywoławcza każdej z przedmiotowych działek wynosi 4 805,20zł, sprzedaż wraz z udziałem 1/105 w działce nr 116 mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00040435/0 stanowiącej dostęp do drogi publicznej

  • 8/155 wadium 490,000 zł

  • 8/156 wadium 500,00 zł

  • 8/157 wadium 510,00 zł

  • 8/158 wadium 520,00 zł

  • 8/159 wadium 530,00 zł

  • 8/160 – wadium 540,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 14.10.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone:

zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone:

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/23 o powierzchni 4374 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1 , sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe.

Cena wywoławcza 306 180,00 zł, wadium 31 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu07.10.2019 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 07.05.2018r.,drugiego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12.10.2018r, trzeciego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08.04.2019r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 01.10.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1 , sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe.

Cena wywoławcza 693 980,00 zł, wadium 69 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu26.09.2019 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.05.2018r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018r.,trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.03.2019r. które zakończyłysię wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.09.2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci