Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych o numerach 419/14, 419/16, 419/18, 419/20,419/22, 419/24, 419/26, 419/28, 419/30, 419/32, położonychw Braniewie, przy ul. Elizy Orzeszkowejw obrębie nr 6, pod zabudowę szeregową garażową, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013950/8.

Działka nr 419/14 o pow. 0,0024ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 580,00 wadium 460,00

Działka nr 419/16 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 470,00

Działka nr 419/18 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 480,00

Działka nr 419/20 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 490,00

Działka nr 419/22 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 500,00

Działka nr 419/24 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 510,00

Działka nr 419/26 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 520,00

Działka nr 419/28 o pow. 0,0023ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 445,00 wadium 530,00

Działka nr 419/30 o pow. 0,0024ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 4 580,00 wadium 540,00

Działka nr 419/32 o pow. 0,0040ha wraz z udziałem w działce 419/12 cena wywoławcza 6 740,00 wadium 680,00

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 08.11.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowejniezabudowanejo numerze6/6położonejw Braniewie, przy ul. Elbląskiejw obrębie nr 11, z przeznaczeniem na cele magazynowo–składowo–przemysłowe, mająca urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00015856/3.

Działka nr 6/6 o pow. 0,6979ha cena wywoławcza 180 100,00 wadium 18 010,00

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 04.11.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych o numerach 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/25, położonychw Braniewie, przy ul. Sportowejw obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 202/3 o pow. 0,1405ha cena wywoławcza 79 210,00 wadium 8 000,00

Działka nr 202/4 o pow. 0,0982ha cena wywoławcza 62 200,00 wadium 6 300,00

Działka nr 202/5 o pow. 0,1053ha cena wywoławcza 59 450,00 wadium 6 000,00

Działka nr 202/6 o pow. 0,1064ha cena wywoławcza 60 070,00 wadium 6 100,00

Działka nr 202/7 o pow. 0,1133ha cena wywoławcza 63 950,00 wadium 6 400,00

Działka nr 202/25 o pow. 0,1324ha cena wywoławcza 74 670,00 wadium 7 500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 07.10.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz