Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone: zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone: Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie nr 128/2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. Kościuszki 108 w obrębie nr 9 wraz z udziałem 45/100 części w działce nr 31/1, opowierzchni 0,0289 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00035389/4oraz udział 1/6 części w drodze wewnętrznej dojazdowej, działka nr 31/2 o powierzchni 0,0323 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą Nr EL1B/00035346/1.

Cena wywoławcza 94 764,54 zł, wadium 9 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2019r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 26.07.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone:

zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.