Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych, położonychw Braniewie, przy ul. Elbląskiejw obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działki o nr 422/1 pow. 0,1880ha, 422/2 pow. 0,1176ha oraz 422/4 pow. 0,1318hamające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00017179/7.

Sprzedaż wraz z udziałem 1/3 w działce nr 272/3oraz 1/3 w działce 422/3 mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr  EL1B/00017179/7 stanowiące dostęp do drogi publicznej.

Działka 422/1 wraz z udziałem w działce 272/3 i 422/3

Cena wywoławcza 127 030,00 zł, wadium 12 800,00 zł

Działka 422/2 wraz z udziałem w działce 272/3 i 422/3

Cena wywoławcza 81 830,00 zł, wadium 8 200,00 zł

Działka 422/4 wraz z udziałem w działce 272/3 i 422/3

Cena wywoławcza 90 950,00 zł, wadium 9 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 16.09.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:  http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia                      01 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych, położonychw Braniewie, przy ul. Stefczykaw obrębie nr 12, pod zabudowę garażową szeregową, każda z przedmiotowych działek o powierzchni 21 m², mających urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00025642/3

Cena wywoławcza każdej z przedmiotowych działek wynosi 4 805,20zł, sprzedaż wraz z udziałem 1/105 w działce nr 116 mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00040435/0 stanowiącej dostęp do drogi publicznej

  • 8/155 wadium 490,000 zł

  • 8/156 wadium 500,00 zł

  • 8/157 wadium 510,00 zł

  • 8/158 wadium 520,00 zł

  • 8/159 wadium 530,00 zł

  • 8/160 – wadium 540,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2019r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 14.10.2019r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone:

zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.