Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 04-03-2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 05-02-2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonejw Braniewie, przy ul. Królewieckiejw obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m², mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg WieczystychSądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe,

Cena wywoławcza 589 883,00 zł, wadium 59 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu26.03.2020 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Nieruchomość objęta przetargiem była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 30.05.2018r., drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05.10.2018r.,trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.03.2019r. oraz czwartego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26.09.2019r.,które zakończyłysię wynikiem negatywnym. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 20.03.2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl,, www.bip.braniewo.pl

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach 419/16, 419/18, 419/20, 419/22, 419/24, 419/26 położonych w Braniewie, przy ul. Elizy Orzeszkowej w obrębie nr 6, pod zabudowę szeregową garażową, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00013950/8.