BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Mielczarskiego w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :

  • 419/6 o pow. 933 m2, cena wywoławcza wynosi 76 830,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 700,00 zł.

  • 419/5 o pow. 883 m2, cena wywoławcza wynosi 72 720,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 300,00 zł.

  • 419/4 o pow. 931 m2, cena wywoławcza wynosi 76 670,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 800,00 zł.

  • 419/3 o pow. 913 m2, cena wywoławcza wynosi 75 190,00 zł. plus podatek VAT, wadium 7 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 07.07.2016 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 04.07.2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Architektury Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej BIP : http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci/380-ogloszenie-nr-8-2016-burmistrza-miasta-braniewa-z-dnia-25-05-2016r-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-gruntowych-przy-ul-mielczarskiego-i-przetarg-ustny-nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :

- 200/30 o pow. 1014m2 , cena wywoławcza wynosi 61.854zł. plus podatek VAT, wadium 6.200zł.

- 200/43, 200/36, 200/37 o pow.1425m2, cena wywoławcza wynosi 83.334zł. plus podatek VAT, wadium 8.400zł.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia mieszkalnego, położonego w Braniewie przy ul. Kościuszki nr 112 (pomieszczenie o pow. 19,68m2) oraz sprzedaż udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/5 o powierzchni 172m2 w obrębie nr 9, dla którego prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00015868/0.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Braniewie przy ul. Morska nr 23/5 (lokal mieszkalny o pow. 19,68m2) oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 183/13 o powierzchni 474m2 w obrębie nr 4, dla której prowadzona w jest księga wieczysta nr EL1B/00015778/2.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Olimpijskiej w obrębie nr 5, pod zabudowę mieszkaniową , oznaczonych numerem ewidencyjnym :