Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. Kościuszki 108 w obrębie nr 9 wraz z udziałem 45/100 części w działce nr 31/1, opowierzchni 0,0289 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00035389/4oraz udział 1/6 części w drodze wewnętrznej dojazdowej, działka nr 31/2 o powierzchni 0,0323 ha, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą Nr EL1B/00035346/1.

Cena wywoławcza 67 080,61 zł, wadium 6 800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 06.01.2020r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl, www.bip.braniewo.pl

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 196/2019 oraz 197/2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.