Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 383

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu oraz Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.