Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/23 o powierzchni 4374 m² mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1 , sprzedaż na cele produkcyjno-usługowo-składowe. Cena wywoławcza 306 180,00 zł, wadium 31 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2018 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 30.04.2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. Królewieckiej w obrębie nr 1, działka nr 16/22 o powierzchni 9914 m², mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00005019/1, sprzedaż gruntu na cele produkcyjno-usługowo-składowe, 
Cena wywoławcza 693 980,00 zł, wadium 69 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 24.05.2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

 

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronach internetowych: www.braniewo.pl, www.bip.braniewo.pl