BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanychpołożonych w Braniewie, przy ul. Długiej w obrębie nr 5sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąmające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 213/21 o pow. 1170m² cena wywoławcza 117 000,00 wadium 11 800,00

Działka nr 213/22 o pow. 1170m² cena wywoławcza 117 000,00 wadium 11 850,00

Działka nr 213/23 o pow. 1123m² cena wywoławcza 112 300,00 wadium 11 250,00

Działka nr 213/24 o pow. 1259m² cena wywoławcza 125 900,00 wadium 12 600,00

Działka nr 213/25 o pow. 1170m² cena wywoławcza 117 000,00 wadium 11 900,00

Działka nr 213/26 o pow. 1131m² cena wywoławcza 113 100,00 wadium 12 450,00

Działka nr 213/27 o pow. 1287m² cena wywoławcza 128 700,00 wadium 12 900,00

Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2021r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 28.10.2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowejhttp://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,