Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 168

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowychniezabudowanych, położonychw Braniewie, przy ul. Długiejw obrębie nr 5, sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 213/14 o pow. 1345m² cena wywoławcza 134 500,00 wadium 13 450,00

Działka nr 213/15 o pow. 1144m² cena wywoławcza 114 400,00 wadium 11 700,00

Działka nr 213/16 o pow. 1144m² cena wywoławcza 114 400,00 wadium 11 750,00

Działka nr 213/17 o pow. 988m² cena wywoławcza 98 800,00 wadium 10 000,00

Działka nr 213/18 o pow. 1316m² cena wywoławcza 131 600,00 wadium 13 200,00

Działka nr 213/19 o pow. 1330m² cena wywoławcza 133 000,00 wadium 13 300,00

Działka nr 213/20 o pow. 1014m² cena wywoławcza 101 400,00 wadium 10 150,00

Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2021r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 25.10.2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,