BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Braniewie, przy ul. Długiej w obrębie nr 5, sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00018780/0.

Działka nr 213/6 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 350,00

Działka nr 213/7 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 400,00

Działka nr 213/8 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 450,00

Działka nr 213/9 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 500,00

Działka nr 213/10 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 550,00

Działka nr 213/11 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 600,00

Działka nr 213/12 o pow. 1134m² cena wywoławcza 113 400,00 wadium 11 650,00

Działka nr 213/13 o pow. 1358m² cena wywoławcza 135 800,00 wadium 13 600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2021r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 29.10.2021r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,