Drukuj
Kategoria: Nieruchomości na sprzedaż
Odsłony: 422

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach 422/1, 422/2, 422/4 wraz z udziałem 1/3 w działkach o numerach 272/3 oraz 422/3 położonych w Braniewie, przy ul. Elbląskiej w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00017179/7.

  1. cena dz. 422/1- 83 450,00 z ł;

  2. cena udziału 1/3 w dz. 272/3- 518,00 zł;

  3. cena udziału 1/3 w dz. 422/3- 3 917,00 zł.

  1. cena dz. 422/2- 61 450,00 z ł;

  2. cena udziału 1/3 w dz. 272/3- 518,00 zł;

  3. cena udziału 1/3 w dz. 422/3- 3 917,00 zł.

  1. cena dz. 422/4- 69 450,00 z ł;

  2. cena udziału 1/3 w dz. 272/3- 518,00 zł;

  3. cena udziału 1/3 w dz. 422/3- 3 917,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 27.11.2020 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.braniewo.pl

Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz