BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach 422/1, 422/2, 422/4 wraz z udziałem 1/3 w działkach o numerach 272/3 oraz 422/3 położonych w Braniewie, przy ul. Elbląskiej w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mające urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą nr EL1B/00017179/7.

 • Działka nr 422/1 o pow. 0,1880 ha cena wywoławcza 87 885,00 zł wadium 8 800,00 zł

 1. cena dz. 422/1- 83 450,00 z ł;

 2. cena udziału 1/3 w dz. 272/3- 518,00 zł;

 3. cena udziału 1/3 w dz. 422/3- 3 917,00 zł.

 • Działka nr 422/2 o pow. 0,1176 ha cena wywoławcza 65 885,00 zł wadium 6 600,00 zł

 1. cena dz. 422/2- 61 450,00 z ł;

 2. cena udziału 1/3 w dz. 272/3- 518,00 zł;

 3. cena udziału 1/3 w dz. 422/3- 3 917,00 zł.

 • Działka nr 422/4 o pow. 0,1318 ha cena wywoławcza 73 885,00 zł wadium 7 400,00 zł

 1. cena dz. 422/4- 69 450,00 z ł;

 2. cena udziału 1/3 w dz. 272/3- 518,00 zł;

 3. cena udziału 1/3 w dz. 422/3- 3 917,00 zł.

  Przetarg odbędzie się dnia 27.11.2020 r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25).

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko – Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 26 , tel. 55 644 01 10 lub 55 644 01 12.

  Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.braniewo.pl

  Szczegółowe informacje o przetargach: pokój nr 26, tel. 55 644 01 10. Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej: http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/nieruchomosci,

  http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz