Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111 oraz na stronie www.bip.braniewo.pl, na okres 21 dni zostało wywieszone Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 05.10.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej.